Služby

Úvod Služby

SPRÁVCOVSKÉ SLUŽBY PRE VÁS

 

Prostriedkom dosiahnutia spokojnosti klientov je vzájomný partnerský vzťah so svojim správcom bytového domu. Základy dôvery sú položené na transparentnosti a efektivite hospodárenia s finančnými prostriedkami jednotlivých domov a samozrejme, aj na profesionalite, flexibilite a spoľahlivosti zabezpečenia ponúkaných služieb.

 

Bratislava / Dunajská Streda / Šamorín / Hamuliakovo


SLUŽBY

 

Cieľom spoločnosti TEBS, s.r.o. je poskytovanie kvalitných služieb spojených so správou bytov a objektov a budovanie modernej správcovskej spoločnosti, ktorá zaručuje:

 • kompletnú ekonomickú agendu správy bytov a nebytových priestorov a evidenciu fondu opráv
 • vykonávanie údržby a opráv výberom dodávateľa s poskytnutím technického poradenstva
 • technické obhliadky v prípade mimoriadnych udalostí a rýchly zásah havarijnej služby v prípade potreby aj mimo riadneho pracovného času,  cez pracovné voľná a sviatky
 • ekonomické nakladanie s finančnými prostriedkami klientov s možnosťou bezplatnej informovanosti a neustálej kontroly
 • garantovanie vrátenia preplatkov z vyúčtovania

Spoločnosť TEBS, s.r.o zabezpečuje na základe zmlúv:

 • dodávku tepla a teplej vody
 • dodávku vody z verejného vodovodu
 • osvetlenie spoločných priestorov
 • odvoz domového odpadu
 • prevádzku výťahov a zabezpečenie vyprostenie osob v prípade potreby
 • havarijnú službu
 • deratizáciu
 • požiarnu ochranu
 • upratovanie interiéru aj exteriéru (starostlivosť o zeleň, zimná a letná údržba)